Wij begrijpen retail investeerders

Wie in retail investeert, verlangt zekerheid en rendement. Maar hoe maak je een betrouwbare investeringsbeslissing? Snelheid, objectiviteit én kennis van zaken zijn cruciaal bij het inschatten van de financiële gezondheid en toekomstmogelijkheden van een retailorganisatie. Tijdens de due dilligence kan je over heel wat data beschikken, maar hoe kan je dit vertalen naar een onderbouwd inzicht in de kansen voor omzetgroei en en rendement?

Ook ná de investeringsbeslissing blijft up-to-date informatie van groot belang. Je wil als geldschieter controle houden op het functioneren van de winkels en alle interne en externe ontwikkelingen die plaatsvinden. Waar nodig kan je het management dan challengen.

Wat is de grootte van de markt? En in welke mate kan je nog marktaandeel winnen? Kan je het retailnetwerk nog verder optimaliseren? En welke locaties zouden beter moeten kunnen presteren?

Om in de turbulente retailsector de juiste toekomstgerichte keuzes te maken, zijn beslissingsondersteunende tools en oplossingen cruciaal.

Beslis snel én objectief over een nieuwe investering

 • Bepaal de Serviceable Available Market: wat is de totale beschikbare marktruimte, rekening houdend met informatie over huishoudbestedingen en de eigen positionering ten opzichte van de doelgroep.
 • Bepaal de Serviceable Obtainable Market: wat is de bereikbare markt voor de eigen retailorganisatie, rekening houdend met het concurrentieveld en de diverse kansen voor groei.
 • Verhoog de locatieperformance: welke winkels benutten hun omzetpotentieel nog niet optimaal? Welke winkels kunnen met minimale investeringen optimaler presteren (laaghangend fruit)?
 • Identificeer de investeringskansen op het vlak van expansie (hotspots) of netwerkoptimalisatie.
 • Bepaal de opportuniteiten om het rendement te verhogen: zorg voor rendabele winkelsluitingen, rekening houdend met recuperatie-effecten op andere eigen locaties en online kanalen.
 • Profiteer optimaal van de synergie tussen offline en online: wat is de precieze meerwaarde van de fysieke winkels op de online omzet (halo-effect)?

Hou grip in een sterk veranderende markt

 • Monitor met regelmaat de interne ontwikkelingen van de saleskanalen en winkels
 • Blijf op de hoogte van alle relevante marktontwikkelingen, zoals veranderingen in het consumentenkoopgedrag en de omgeving van de winkels (concurrentie, perfect neighbours, traffic).
 • Zorg voor een heldere kwartaalrapportering via een gestructureerd dashboard
format_quote

"RetailSonar was een echte partner in ons strategisch denkproces, door ons op een transparante manier gebruiksvriendelijke betrouwbare oplossingen aan te bieden.”

Maak bij een exit het toekomstperspectief inzichtelijk

 • Maak visueel en helder onderbouwd duidelijk wat het resterende toekomstperspectief is voor de retailer
 • Zorg zo voor een maximale waardering van de aandelen bij een exit-beslissing
 • Geef een data-gedreven antwoord op strategische businessvraagstukken dankzij het RetailSonar-platform: een duurzaam beslissingsondersteunend platform

Optimaliseer jij binnenkort ook jouw locatiestrategie?

✔ Klanten geven ons een tevredenheidsscore van 9,2

Over RetailSonar