Wij begrijpen het vraagstuk rond de positionering van laadpalen

Het marktaandeel van elektrische auto's groeit snel in Europa. Steeds meer bestuurders investeren in deze auto's en de strijd om elektrische oplaadpunten is hevig.

Autofabrikanten, energieleveranciers, benzinestations, autodealers, grote bedrijven en detailhandelaars installeren in hoog tempo oplaadstations. Bovendien spannen de regeringen zich in om het lokale aanbod op de vraag af te stemmen.

Maar wat zijn de beste locaties voor deze oplaadstations, rekening houdend met de verwachte vraag, het beschikbare aanbod en de milieukenmerken?

Dit is een vraag waarvoor de overvloed aan beschikbare gegevens nuttig is. Maar waar te beginnen? Dankzij haar uitgebreide data-expertise en de kracht van voorspellende modellen, heeft RetailSonar het antwoord.


Vind de meest kansrijke locaties voor je laadpalen

 • Onderzoek het potentieel van nieuwe locaties door de vraag- en aanbodzijde in kaart te brengen.
 • Vraagzijde: In welke mate bepaalt verstedelijking, welvaart, toerisme of werkgelegenheid het potentieel?
 • Aanbodzijde: Welke locaties bestaan al? En welke locaties zullen binnenkort ingevuld worden?
 • Gebruik mobiele data om het succes van bestaande locaties op te meten en hieruit te kunnen leren voor jouw optimale locatiestrategie.
 • Wat zijn de verwachtingen van de klant? Wat is de impact van goede buren zoals supermarkten, leisure of werkgelegenheid?
 • Bepaal de impact van zichtbaarheid. In welke mate hangt het succes van een locatie af van passage?
 • Wat is de impact van bereikbaarheid en de aanwezigheid van voldoende parking?
 • Identificeer hotspots: waar is de vraag naar oplaadpunten groot maar het aanbod nog klein, en ligt dus het grootste potentieel?
format_quote

“Wij wilden via een datagedreven toetsingskader te weten komen wat de optimale locaties zijn voor ons netwerk van snelladers."

Maximaliseer het gebruik van je laadpalen

 • Breng het verbruik per oplaadpunt overzichtelijk in kaart op basis van mobiele data.
 • Zorg voor optimale benutting van alle laadpalen en stuur het klantgedrag bij indien nodig.
 • Optimaliseer de ROI van je marketingcampagnes door gericht te targetten op je doelgroep.
 • Experimenteer op een gestructureerde manier met nieuwe marketingkanalen.

Slim & data-gedreven het optimale netwerk bepalen

 • Breng de locaties & spreiding van alle bestaande laadpalen in kaart.
 • Zet het huidige netwerk af tegen de vraag: in welke gebieden blijft het aanbod achter bij de behoefte (residentieel, niet-residentieel)?
 • Bereken de optimale dekkingsgraad per locatie, regio, provincie of land. Hoe zorg je ervoor dat elke inwoner een oplaadpunt op x-aantal minuten rij-afstand ter beschikking heeft?
 • Analyseer ook het verbruik van de bestaande oplaadpunten: welke laadpalen worden maximaal benut? Dit geeft een aanvullend beeld van de behoefte.
 • Bij welke laadpalen blijft het gebruik achter? Kan je met gerichte marketing het verbruik van deze oplaadpunten verbeteren?
 • Werk met een (semi) greenfield analyse toe naar een futureproof laadpalen netwerk met maximaal rendement.
 • Hou veranderingen in het klantgedrag nauwlettend in de gaten en speel daar slim op in bij toekomstige locatiebeslissingen.
RetailSonar Uitzendsector

Voor onze klanten gaan wij door het vuur!

Over RetailSonar