Bepalen uw buren een deel van uw winkelomzet?

Beter een goede buur dan een verre vriend, zegt men wel eens. Bij het kiezen van de juiste locatie om een nieuwe winkel te openen, spelen heel wat factoren een belangrijke rol, waaronder jouw buren.

Zo zal het winkelgebied voor vele retailers een belangrijke factor zijn om juist te kunnen inschatten wat de verwachte omzet van de winkel zal zijn. De grootte van het winkelgebied en het type winkelgebied (retailpark, shopping center, baanconcentratie,…) zullen vaak bepalend zijn voor de sterkte van het winkelgebied. Daarnaast speelt ook de samenstelling van het winkelgebied een belangrijke rol. Een winkelgebied met een aantrekkelijke mix van retail zal meer klanten lokken dan een winkelgebied waar de mix onevenwichtig is samengesteld.

Maar de sterkte van u als retailer binnen dat winkelgebied kan bovendien nog eens sterk afhankelijk zijn van de specifieke ketens binnen het winkelgebied. Wat een aantrekkelijke mix is voor een schoenen retailer is niet noodzakelijk even aantrekkelijk voor een doe-het-zelf retailer. Met onze nieuwe functionaliteit ‘de perfecte buur’, voegen wij ook deze bepalende factor op een intelligente wijze aan onze software toe.

De ‘perfecte buur’ functionaliteit gaat er vanuit dat een goede buur zorgt voor meer passanten met het juiste klantenprofiel voor uw winkel. Hoe dichter deze buur zich bij uw winkel bevindt, hoe groter de kans op meer passanten voor uw verkooppunt.

Het gaat echter nog verder dan dat. Een perfecte buur is niet noodzakelijk een retail concept. Bent u een retailer die snoepgoed verkoopt? Dan is een school misschien wel uw perfecte buur? Of heeft u een netwerk van krantenwinkels? Dan zijn een ziekenhuis en een station misschien wel perfecte buren? Elk geografisch aspect die uw winkelomzet kan beïnvloeden – zij het nu positief of negatief, kan in rekening worden gebracht.


Hoe gaat het in zijn werk?

STAP 1: We definiëren samen voor UW concept de ketens die hetzelfde klantenprofiel aantrekken. 
Als kledingretailer heb ik immers liever een schoenen retailer als buur dan een winkel die dierenvoeding verkoopt. Bent u een retailer die goederen aanbiedt die inspelen op verschillende behoeftes en dus ook andere klantenprofielen? Dan kan u uw ‘perfecte ketens’ bepalen voor elk segment apart.

STAP 2: Alle winkelpunten van de ketens die we in stap 1 definieerden, worden voor volledig België op kaart getoond.

perfectebuur


STAP 3: U plaatst de pointer op de juiste locatie waar u een winkel wil openen.

placepointer

STAP 4: De software berekent voor de locatie die u hebt gekozen, een score (de ‘perfecte buur’ score). Hierbij wordt rekening gehouden met: 

  • Het aantal perfecte buren dat zich in de omgeving bevindt: U kan zelf aangeven tot welke maximum afstand u een invloed ondervindt van een perfecte buur.
  • De mate van ‘perfectie’ voor deze buur (keten): U kan aan de hand van gewichten aangeven hoe goed het klantenprofiel van een keten aansluit bij uw klantenprofiel en dit segmentspecifiek indien van toepassing.
  • De afstand van de nieuwe locatie tot elk van deze perfecte buren: Hoe dichter uw winkel zich bij de winkel van een perfecte buur bevindt, hoe meer passanten met het juiste klantenprofiel deze winkel voor u kan genereren.
  • De winkelvloeroppervlakte van de perfecte buren: Hoe groter de oppervlakte van uw perfecte buur, hoe groter het aantal passanten dat deze buur zal teweeg brengen.
  • De algemene sterkte op ketenniveau van de perfecte buren: Op basis van publiek beschikbare gegevens kan ook voor de algemene sterkte op ketenniveau gecorrigeerd worden. Zo zal een Primark winkel voor een low-end kledingretailer een enorme passage aan klanten met het juiste klantenprofiel teweegbrengen.

Op basis van deze factoren zal de software berekenen in welke mate deze locatie klanten met hetzelfde klantenprofiel zal aantrekken.


STAP 5: Van zodra we voor elk verkooppunt zijn ‘perfecte buur’-score weten, onderzoeken we hoe sterk of zwak de impact van deze buren is op de omzet van uw verkooppunten.

Op die manier komen we te weten of de assumptie klopt: Zorgen perfecte buren echt voor een hogere omzet voor het verkooppunt? Deze relatie nemen we vervolgens op in het predictieve model.

Wat betekent dit nu concreet?

Wanneer u met het RetailSonar platform de impact en omzet van nieuwe locaties test, zal de omzet vanaf nu positief (of negatief) gecorrigeerd worden afhankelijk van de perfecte buren score. Hoe hoger de perfecte buren score, hoe hoger de inschatting van de extra omzet voor de winkel.

Lees meer

Hoe behoud je je trouwste klanten in deze digitale tijden?

Voor retailmarketeers is het nu alle hens aan dek. Klanten shoppen omwille van de coronamaatregelen massaal online. Hoe zorg je ervoor dat je je trouwste klanten tóch behoudt? We zetten de belangrijkste marketing-inzichten op een rijtje!

Onmisbaar! Een strategisch actieplan voor retailers, tijdens & na corona

De corona-pandemie bezorgt retailers ongekende kopzorgen. Duidelijke strategische keuzes zijn meer dan ooit onmisbaar. Dit strategische actieplan bevat concrete tips & advies om zowel tijdens als na deze crisis de juiste (locatie)beslissingen te nemen.

Data scientists to the rescue! Hoe kunnen we jou helpen?

Bij retailmarketeers is het momenteel alle hens aan dek. Zij proberen met man en macht om hun trouwste klanten te behouden. Het correct inzetten van klantdata is hierbij essentieel. Ontbreekt de tijd of knowhow om deze data te verwerken? We helpen onze klanten graag!

Over RetailSonar